Veiligheid

Het garanderen van de veiligheid van onze werknemers is een belangrijk pijler binnen onze dagelijkse werking. Via projecten zoals ‘Beyond Zero’ en specifieke trainingen streven wij naar een duurzaam veiligheidsbeleid. We beperken ons echter niet alleen tot veiligheid, ook respect voor de omgeving en het milieu hebben een centrale rol binnen onze bedrijfscultuur.