Lees meer over Hertel Industrial Services

Hertel Industrial Services is een internationale industriële dienstverlener. We ondersteunen onze klanten op vlak van access solutions, isolatie en tracing. Je kan ons terugvinden in verschillende sectoren zoals olie & gas, processen en energie.

Introductie

Hertel is een toonaangevende internationale industriële dienstverlener. Wij ondersteunen onze klanten op het vlak van access solutions, isolatie en tracing. Hertel is actief voor klanten in verscheidene sectoren zoals olie & gas, processen en energie.

Veiligheid en kwaliteit zijn cruciaal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. We volgen onze klanten overal ter wereld maar vaak zijn we reeds aanwezig. Zo hebben we afdelingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Australië en de Kaspische regio.

Onze klanten ondersteunen tijdens de volledige levenscyclus van hun activa staat centraal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. Wij bieden daarom geïntegreerde diensten aan gedurende alle fases die hun activa doorlopen: van nieuwbouw tot onderhoud, shutdowns, modificaties en ontmanteling.

Duurzame groei en gezonde economische resultaten stellen ons in staat om onze relaties met onze klanten te verdiepen. Onze kracht ligt in onze uitgebreide ervaring binnen ons werkgebied, gecombineerd met het continu verbeteren van veiligheid, betrouwbaarheid en operationele prestaties.

Onze missie

Hertel Industrial Services is een internationale industriële dienstverlener. We ondersteunen onze klanten op vlak van access solutions, isolatie en tracing. Je kan ons terugvinden in verschillende sectoren zoals olie & gas, processen en energie.

Dankzij onze internationale aanwezigheid en als onderdeel van de Altrad Group, kunnen we onze diensten wereldwijd aanbieden. Maar ook op lokaal vlak kunnen we onze klanten efficiënt ondersteunen.

Onze ware kracht ligt in onze brede ervaring in onze vakgebieden. Gecombineerd met een duurzame groei en gezonde resultaten, kunnen we voortdurend streven naar het verbeteren van de veiligheid, onze betrouwbaarheid en operationele prestaties.

Onze kernwaarden

1.  Moed

We verleggen graag onze grenzen en zijn bereid om onderzoek te doen naar innovatieve manieren van werken en denken. Wat we doen, is dan ook niet gemakkelijk: als ondernemers nemen we risico’s en dagen we onszelf voortdurend uit. We streven altijd naar het beste resultaat, ondanks de moeilijkheden

2. Nederigheid

We staan open voor andere standpunten en zijn ervan overtuigd dat we van anderen kunnen leren, waar dan ook. Bij alles wat we doen, geven we blijk van een inclusieve mentaliteit en geven we het goede voorbeeld. We leren zowel uit onze fouten als uit onze successen en, belangrijkst van al, we onderschatten nooit onze concurrenten. Bij elk project vragen en geven we eerlijke feedback om onze doelen te bereiken door middel van voortdurende verbetering.

3. Respect

We aanvaarden onze verantwoordelijkheid als groep en als individu om situaties te voorkomen die ieders gezondheid en veiligheid op de werkplek in gevaar brengen. We behandelen mensen met respect, ongeacht hun functie. We doen zaken volgens voorbeeldige normen op het vlak van transparantie, integriteit en eerlijkheid. We hebben een diepgewortelde zin voor verantwoordelijkheid ten overstaan van al onze stakeholders en de omgeving waarin we werken.

4. Solidariteit

Solidariteit draait rond teamwerk en betrouwbaarheid. We werken samen aan en dragen bij tot de verschillende projecten die we ondernemen, door ideeën en opportuniteiten, kennis en middelen te delen. We ondersteunen elkaar en komen op voor elkaar. We streven altijd naar open en samenwerkende relaties en plaatsen het algemeen belang voor onze persoonlijke belangen.

5. Gezelligheid

We proberen elke dag een werkomgeving te scheppen die de mentaliteit van onze teams weerspiegelt, op basis van engagement en ruimdenkendheid. We weten hoe we dingen kunnen delen en kunnen samenwerken in een gezellige sfeer. Ook vieren we succes en combineren we functionele uitmuntendheid met functieoverschrijdend teamwerk om tot uitzonderlijke ideeën en resultaten te komen.

Lokale structuur

Vanuit het oogpunt om geïntegreerde diensten te kunnen aanbieden, werken wij met verschillende Business Units. Zo bieden wij onze klanten één aanspreekpunt over alle diensten heen. Op deze manier loopt de coördinatie en communicatie op een vlotte en duidelijke manier.

In België heeft Hertel Industrial Services 3 afdelingen om aan de noden te beantwoorden van klanten op nationaal vlak. We zijn aanwezig dichtbij de havens van Antwerpen en Gent en eveneens in de industriële regio's in Wallonië. Op deze manier is er steeds één van onze 650 werknemers in de buurt wanneer een klant een veilige en kwalitatieve dienstverlening nodig heeft binnen onze operationele domeinen. We bieden deze diensten aan binnen een multidisciplinair pakket of enkel via gespecialiseerde teams.

CEO Altrad Services Benelux

Jan De Swert

Jan.deSwert@altrad.com +32 3 360 6100

Lees meer over onze projecten

Projecten