Nieuws

Altrad Services Benelux: veiligheid zit in ons DNA

29 april 2019

Maandagochtend hebben alle leden van het directiecomité en de lokale managementteams een SHE-observatieronde gelopen op een werklocatie. Dit was in het kader van Wereldveiligheidsdag op 28 april jl. Hiermee geven we binnen Altrad Services Benelux nog meer aandacht aan de veiligheid en het welzijn van onze 3500 medewerkers. Veiligheid is en blijft immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De voorbeeldfunctie van alle managers en het tonen van zichtbaar leiderschap is voor ons één van de sleutels om te komen tot de beoogde SOF!E-cultuur.

100ste Wereldveiligheidsdag

Met deze observatieronde focusten we extra op de actuele thema’s van de 100ste Wereldveiligheidsdag en hun impact op de veiligheid van onze medewerkers: Technologie, Demografie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de continu veranderende werkomgeving. 

Veiligheid is voor Altrad Services Benelux niet alleen een absolute prioriteit - het zit in ons DNA. Het bepaalt iedere dag opnieuw wie we zijn en wat we doen, conform onze SOF!E-strategie: Skilfully Optimise Focus to Improve and Excel. Het is onze weg naar een totale veiligheidscultuur die gedragen wordt door alle mensen die actief zijn voor en met Altrad Services Benelux.