Nieuws

Recht op deconnectie

7 maart 2019

Vanavond niet, collega...

RECHT OP DECONNECTIE

Een evenwichtige werk-privébalans is erg belangrijk. Het zorgt voor een kwalitatief leven en voorkomt een burn-out. Werk maakt een groot deel uit van ons dagelijks leven maar het mag geen ballast worden. Om dit evenwicht te kunnen behouden, stellen we jullie graag een gedragscode voor m.b.t. het professioneel gebruik van digitale communicatiemiddelen.

De cijfers: tussen 2005 en 2015 is het aantal mensen met een ziekte langer dan 1 jaar gestegen tot 122.825, dit is een stijging van 80 %. Van het totaal aantal langdurige zieken heeft 35 % een psychosociale of mentale problematiek en 30 % een musculoskeletale aandoening zoals rug- of nekpijn. Vaak is dit gerelateerd aan werk en werkdruk. Na de inspanning volgt de ontspanning en daarom is het belangrijk om op tijd te deconnecteren.

De wet van 26 maart 2018 betreffende “de versterking van de sociale groei en de sociale cohesie” is erg duidelijk:

 • Werkgevers moeten een preventiebeleid ontwikkelen om de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers te beschermen.
 • Werkgevers en werknemers hebben het recht om re-integratie te vragen na een langdurige ziekte, dit zowel na lichamelijke als geestelijke arbeidsongeschiktheid.

Deconnectie kunnen we op 2 manieren aanpakken: met een ICT-oplossing of een gedragscode. Altrad Services Benelux heeft een voorkeur voor de tweede manier.

Een ICT-oplossinghoudt namelijk in dat digitale communicatiemiddelen gedurende een bepaalde periode geblokkeerd worden. De werknemer kan hierbij niet zelf kiezen of hij bereikbaar wil zijn of niet én het heeft ook een impact op de andere regio’s waar wij actief zijn (andere tijdszones).

Een gedragscodegarandeert je het recht op deconnecteren maar laat je ook de vrijheid om zelf te kiezen. We willen de autonomie van onze werknemer niet beperken, duidelijkheid op het gebied van cultuur en verwachtingen primeert op regels.

 

ONZE GEDRAGSCODE

 1. Uitgezonderd duidelijk gecommuniceerde en uitzonderlijke situaties wordt er van onze werknemer geen permanentie verwacht. Dit houdt concreet in dat er geen antwoord verwacht wordt op mails die buiten de gangbare kantooruren ontvangen worden.

 2. De werknemer houdt het recht op autonomie. Indien hij/zij buiten de kantooruren een opdracht wil afwerken en die naar een collega wil versturen, dient er rekening gehouden te worden met volgende elementen:
 • De ontvanger dient deze communicatie niet te behandelen, verwacht dus geen antwoord
 • De verzender zal de ICT Tips & Tricks (zie bijlage hieronder) maximaal gebruiken om de privétijd van zijn of haar collega’s zo min mogelijk te storen. Hierbij denken we aan het uitstellen van verzending van mails.
 • De werknemer zal bij langere afwezigheid zijn Out of Office gebruiken.

 

ICT TIPS & TRICKS

Outlook heeft 4 functionaliteiten die je makkelijk kan inschakelen om te deconnecteren.

 1. Automatisch antwoorden

Hierbij geef je aan dat je op vakantie bent en geen mails zal beantwoorden. Je kunt in je automatisch antwoord ook verwijzen naar een collega die je taken zal overnemen.

 1. Regels op binnenkomende mails

Tijdens je afwezigheid kun je ook een Regel definiëren. Daarmee kun je beslissen om inkomende mails automatisch in een bepaalde folder te plaatsen. Voordeel hierbij is dat je Inbox vrij blijft. De inkomende mail kun je als gelezen markeren, onmiddellijk deleten of automatisch doorsturen naar iemand anders.

 1. Regels op uitgaande mails

Je kunt ook een Regel opzetten waardoor uitgaande mails niet onmiddellijk worden afgeleverd aan de ontvanger maar pas na X-aantal minuten. Dit om bv. de collega’s geen mails meer te sturen na de werkuren of tijdens het weekend.

 1. Bezorging uitstellen

Door het afleveren van je mail uit te stellen, worden je collega’s niet gestoord buiten de werkuren en wordt de mail pas verstuurd tijdens de werkuren.