Thermografie

Het Hertel Plant Integrity Competence Centre helpt bedrijven wereldwijd om hun energiebeheer te optimaliseren en hun businessprocessen duurzamer te maken. We brengen niet alleen je CO2- emissie in kaart, maar berekenen ook de kosten en de bijhorende terugverdientijd die gepaard gaat met energieverbeteringen.

Veilige inspecties zonder ongeplande stops

 

Het grote voordeel van thermografie is dat we fouten in een systeem in een vroeg stadium kunnen ontdekken. Zo moeten units niet buiten werking worden gesteld om een probleem om te lossen. Bovendien voorkomt thermografie ongeplande stops en onnodige investeringen in onderhoud.

                 

Dankzij de thermografie worden veiligheids- en milieunormen beter in stand gehouden.

 

Thermografische inspecties kunnen worden uitgevoerd in het kader van onderhoudsmanagement, het bepalen van warmteverlies, het lokaliseren van defecten of het opsporen van gaslekken. Het uiteindelijke doel is het beperken van onderhoudskosten.

 

Plant integrity

 

Hertel Industrial Services biedt bedrijven inzicht in de mogelijkheden voor energievermindering en verlaging van de CO2-uitstoot. We helpen klanten inzicht te krijgen in de kosten, en de terugverdientijd van verbeterwerkzaamheden. Onze adviezen zorgen ervoor dat onze klanten in staat zijn om energieverbruik en verlies niet alleen te verminderen, maar ook te berekenen.

 

Meer info kan je vinden op de Hertel plan integrity website.

 

Toepassingsgebieden

 

Een paar voorbeelden van de onderzoeken zijn:

 

  • Lokalisatie van corrosie onder isolatie
  • Bepalen van de technische staat van de warmte en koude isolatiesystemen
  • Onderzoek naar de structurele integriteit van een betonnen schoorsteen
  • Detectie van een verkeerde uitlijning van de brander in ovens
  • Detectie van mogelijk asbesthoudende isolatie
  • Onderzoek naar interne lekken in hogedrukgaskleppen veroorzaakt door condensatie in gas
  • Onderzoeken van spanning in pijpbochten als gevolg van temperatuurschommelingen
  • Toestand controleren van vuurvaste stoffen in hogetemperatuurovens
  • Detectie van rookgaslekken in stoomketels van elektriciteitscentrales