Veiligheid

Target Zero

Target zero is opgestart met als doel het aantal incidenten op de werkvloer tot nul te herleiden. Door een nultolerantie te hanteren, proberen we de meest veilige werkomgeving voor onze mensen te creëren. Concreet doen we dit door ervoor te zorgen dat onze arbeiders de procedures kennen en volgen.

Vragen of meer info?

Sven Schiettecatte

6 pijlers voor veiligheid

18 Life Saving Rules

De 18 life saving rules zijn richtlijnen voor de werknemers om de vaakst voorkomende ongevallen te vermijden. Deze richtlijnen hangen als posters op alle werven om de werknemers continu te herinneren aan hun eigen veiligheid.

Time-outs

Wanneer de werknemer een onveilige situatie opmerkt dient hij een time-out formulier in te vullen en dit door te geven aan zijn leidinggevende. Ook bij best practices worden time-outs ingevuld en doorgespeeld aan de werfleider zodat hij op zijn beurt deze kan rapporteren aan de HSEQ manager.

Toolbox meetings

Maandelijks wordt de werfleider verplicht om samen met zijn teamleden een toolbox vergadering te organiseren rond een actueel HSEQ thema.

Risk Assesment

Een veilige werkomgeving begint bij bewustwording. En dit bereiken we door gebruik te maken van een risicoanalyse.LMRA : De controle die een arbeider uitvoert voor hij aan het werk gaat. CMRA: Onze arbeiders worden opgeleid om tijdens het werk de werkomstandigheden in te schatten en te evalueren op vlak van veiligheid.

Site Safe Visits

Leidinggevenden worden verplicht om jaarlijks minstens 1x een werf te bezoeken en hier controles uit te voeren op de veiligheid. De arbeiders worden dan ook getest op welke procedures ze volgen bij een bepaalde risicosituatie.

Root Cause Analysis

Een probleemoplossende aanpak die op zoek gaat naar de oorzaak van risico’s en gevaren. Deze worden vervolgens aangepakt om toekomstige ongevallen te vermijden.