Veiligheid

Het garanderen van de veiligheid van onze werknemers is een belangrijk pijler binnen onze dagelijkse werking. Via projecten zoals ‘Target Zero’ en specifieke trainingen streven wij naar een duurzaam veiligheidsbeleid. We beperken ons echter niet alleen tot veiligheid, ook respect voor de omgeving en het milieu hebben een centrale rol binnen onze bedrijfscultuur.

HSEQ

Binnen de industrieën waarin Hertel actief is, spelen gezondheid, veiligheid, kwaliteit en het milieu een belangrijke rol. Het professioneel managen van deze aspecten en hun impact maakt integraal onderdeel uit van een succesvolle bedrijfsvoering. 

Target Zero

Target zero is opgestart met als doel het aantal incidenten op de werkvloer tot nul te herleiden. Door een nultolerantie te hanteren, proberen we de meest veilige werkomgeving voor onze mensen te creëren. Concreet doen we dit door ervoor te zorgen dat onze arbeiders de procedures kennen en volgen.