Over Ons

Onze kernwaarden

1. Veiligheid als prioriteit

We streven er voortdurend naar geen schade toe te brengen aan mens of milieu. We werken wereldwijd op een veilige en verantwoorde manier met het grootste respect voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, onderaannemers, klanten en de maatschappij en omgeving waarin we werken.

2. De klant centraal

We streven er voortdurend naar om voorkeurspartner te worden binnen ons werkdomein. We ontwikkelen en leveren de meest efficiënte oplossing die een concrete meerwaarde levert aan het concurrentievermogen van onze klanten, de veiligheid van de uitvoering en het optimaal gebruik van industriële activa.

3. Bedrijfscultuur gericht op mensen

Onze werknemers zijn uiterst professioneel en zijn trots op elk aspect van hun werk. Ons doel is een omgeving te scheppen waarin zij verder kunnen doorgroeien op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

4. Betrouwbaar in wat we doen

Onze werknemers deinzen er niet voor terug om extra inspanningen te doen. We zijn er ons voortdurend van bewust dat we onze diensten uitvoeren binnen operationele processen die cruciaal zijn voor onze klanten. We hechten veel belang aan partnerschap waar oprechtheid en het nakomen van afspraken belangrijke pijlers zijn. We streven naar het hoogst mogelijke en zijn enkel tevreden wanneer ook onze klanten volledig tevreden zijn

5. Voortdurende vooruitgang

Kwaliteitsverbetering is cruciaal voor onze organisatie waarin vakmanschap, professionalisme en verantwoordelijkheid fundamentele steunpilaren zijn van de bedrijfscultuur. We trachten onze portfolio van diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen op de best mogelijke manier en in nauwe samenwerking met onze klanten.