Diensten

Thermische isolatie

Vermindering van het energiegebruik en energie-efficiëntie zijn belangrijke maatregelen om energiekosten en uitstoot te beperken. Isolatie draagt daar direct aan bij.  

ENERGIEBESPAREND POTENTIEEL

Naast grondstoffen is energie het grootste kostenelement van de meeste productieprocessen. Hertel ziet thermische isolatie als een waardevolle investering en een grote bijdrage aan energiebehoud en de efficiëntie van processen. Goed onderhouden isolatie draagt aantoonbaar bij aan processen met de laagst mogelijke CO2-emissie en bedrijfskosten.

Een gemiddelde fabriek heeft ongeveer: 

Hierdoor blijven veel energiebesparende mogelijkheden onbenut. Het kwantificeren van deze beschadigde of ontbrekende isolatie en het berekenen van het bijbehorende energieverlies is een unieke vorm van dienstverlening door Hertel. 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

Hertel staat in de markt bekend om zijn multidisciplinaire aanpak. Wij kunnen isolatiewerkzaamheden aanbieden in een compleet pakket, bijvoorbeeld gecombineerd met stellingbouw of elektrische tracing. Dankzij de nauwe samenwerking tussen onze tracing en isolatie departemeneten  kan Hertel een copmlete oplossing aanbieden voor warmtebehoud en energie efficiëntie. Dit alles levert de nodige tijd- en kostbesparing op voor onze klanten.

Hertel kan het complete management voor een turnaround of shutdown van een fabriek, met inbegrip van isolatiewerkzaamheden, op zich nemen. Indien gewenst ontfermen wij ons ook over de werkvoorbereiding.

EiiF

Hertel hecht veel belang aan duurzaam ondernemen. Daarom zijn wij nauw betrokken bij de bestuursraard van de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). De EiiF is een stichting opgericht om het belang van duurzame isolatie in de Europese industrie te benadrukken. Meer info hierover hierover kan u terugvinden op de Eiif website