Diensten

Engineering Stoomtracing

Een verzorgde kwaliteitsvolle tracing engineering vermindert aanzienlijk de benodigde materialen, constructietijd en in latere fase onderhouds- en energiekosten. Dankzij een uitgebreide ervaring van zowel het engineeringsteam als de nauw aansluitende uitvoeringsteams kan er klantgericht advies gegeven worden.

Basic Design

In de beginfase ontwerpen we voornamelijk procesmatig, uiteraard op maat van de klant. We voeren een grondige analyse uit van de toegepaste materialen, installatietechnieken en engineeringselementen ten behoeve van een optimaal werkend stoomtracingnet. Dit bevat:

 • Product technisch en procesmatig warmtekringen ontwerpen op PID 
 • Warmteberekeningen leidingen en equipments
  • Op geschikte houdtemperatuur houden
  • Opwarmingsberekeningen en warmtesimulaties
 • Opstellen, overlopen of eventueel aanvullen van tracing specificaties
 • Locaties van manifolds vastleggen
  • Opstellingsplan (2D layout)
  • Model (3D)
 • Overdragen concept BOM
  • Bestellen van materialen met lange levertermijn:
  • Snel een correct kostenoverzicht
  • Goede basis voor opstellen uitvoeringplanning
  • Inschatting energie-en stoomverbruik

Detailed Design

Wij bieden eveneens detailengineering aan op basis van het 3D model. Dit resulteert in een minimaal benodigd materiaal per warmtekring en bijgevolg een minimale installatiekost en energieverbruik. Dit bevat:

 • Routing warmtekringen op isometrieniveau ontwerpen 
 • 3D ontwerp van toe- en afvoerleidingen van manifold naar kring (lead & tail lines) 
  • Voorgeïsoleerde kabels
  • Vaste pijp
 • Totaalpakket van praktische uitvoeringstekeningen
  • Manifold: onderdelen en bevestigingsmaterialen
  • Lead & Tails: overzichtstekeningen en uitgebreide detailtekeningen
  • Opgetekende kringen
 • Opstellen van tracing-database met verdeler bladen
 • Definitieve BOM

Toegevoegde Waarde

In een vroege (basic) projectfase is er reeds een overzicht van de benodigde materialen en overige kosten ten behoeve van een correcte voorstelling van het totaalbudget. 

Enkele engineering keywords:

 • Mogelijkheid om de bijhorende materialen te bestellen via Hertel. In deze niche markt is het immers niet vanzelfsprekend om op korte termijn grote hoeveelheden materiaal te mobiliseren.
 • Ervaren team van ontwerpers met alle types tracing (Cu, SS, tube, steel pipe, flextherm, …)
 • Internationale ervaren mensen on-site die constant feedback geven over tracing uitvoeringswerken (zowel projecten als onderhoud)
 • Hogere efficiëntie door het gebruik van kwaliteitsvolle database
  • Kosten en tijdbesparend tijdens ingebruikname en onderhoud van installaties
  • Verhoging veiligheid: accuraat  in- en uitschakelen van verwarmingskringen 
 • Totaalpakket van praktische uitvoeringsplannen. Dit is onze garantie op een duidelijk afgelijnd project met hoge efficiency van materiaal en mensen.